Οικογένεια : Fumariaceae

Fumaria officinalis

Δεν υπάρχουν σχόλια: