Οικογενεια: Boraginaceae
Anchusa hybrida

Δεν υπάρχουν σχόλια: