Οικογενεια: Convolvulaceae

Convolvulus althaeoides
Δεν υπάρχουν σχόλια: