Οικογένεια: Boraginaceae

Echium plantagineum

Δεν υπάρχουν σχόλια: