Οκογενεια: Compositae ή Asteraceae

Anthemis chia






Δεν υπάρχουν σχόλια: