Οικογενεια: Solanaceae

Solanum eleagnifolium

Δεν υπάρχουν σχόλια: