Οικογενεια: Chenopodiaceae

Chenopodium album


Δεν υπάρχουν σχόλια: