Οικογενεια
: Papaveraceae
Papaver rhoeas


Δεν υπάρχουν σχόλια: