Οικογένεια
:
Asteraceae
Pallenis spinosa

Δεν υπάρχουν σχόλια: