Οικογένεια: Ranunculaceae
Γένος/είδος: Ranunculus polyanthemos
Τόπος συλλογής: Κόζιακας (Τρίκαλα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: