Κοινή ονομασία: Ορνιθόγαλο
Oικογένεια:
Liliaceae
Γένος/είδος:
Ornithogalum angustifolium
Τόπος συλλογής: Κόζιακας (Τρίκαλα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: