Κοινή ονομασία: Κρόκος
Oικογένεια: Iridaceae

Γένος/είδος: Crocus cartwrightianus
Τόπος συλλογής: Κόζιακας (Τρίκαλα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: