Οικογένεια: Liliaceae

Γένος/είδος: Scilla siberika
Tόπος συλλογής: Κόζιακας (Τρίκαλα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: