Οικογένεια: Liliaceae

Γένος/είδος: Gagea lutea
Τόπος συλλογής: Κόζιακας (Τρίκαλα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: