Κοινή ονομασία: Ρεζέντα
Οικογένεια: Resedaceae

Γένος είδος: Reseda lutea
Τόπος συλλογής: Βόλος (Μαγνησία)


Δεν υπάρχουν σχόλια: