Κοινή ονομασία: Ασφάκα
Oικογένεια:
Lamiaceae
Γένος/είδος: Phlomis fruticosa
Τόπος συλλογής: Βόλος (Μαγνησία)


Δεν υπάρχουν σχόλια: