Κοινή ονομασία: Αγριοφράουλα
Oικογένεια: Rosaceae

Γένος/είδος: Fragaria vesca

Τόπος συλλογής: Πήλιο (Μαγνησία)