Κοινή ονομασία: Κενταύριο
Oικογένεια: Asteraceae
Γένος/είδος: Centaurea sp.
Τόπος συλλογής: Πήλιο (Μαγνησία)


Δεν υπάρχουν σχόλια: