Οικογένεια: Scrophulariaceae
Verbascum sp.


Δεν υπάρχουν σχόλια: