Οικογένεια : Poaceae - Gramineae

Phalaris minor

Δεν υπάρχουν σχόλια: