Οικογένεια
: Malvaceae
Malva sylvestris

Δεν υπάρχουν σχόλια: